The birth of chimeras Cover Image
  • Price 2.50 €

Narodziny chimery
The birth of chimeras

Author(s): Marcin Zaremba
Subject(s): History
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: Léon Poliakov, autor fundamentalnej pracy o antysemityzmie, nazwał „żydokomunę” szaleństwem, które ogarnęło całą Europę. Polegało na założeniu, że tak skandaliczne i całkowite obalenie caratu musiało się dokonać przy udziale tajemnych sił, które – jako że bliżej nieokreślona liczba bolszewików była pochodzenia żydowskiego – mogły być jedynie siłami żydowskimi

  • Issue Year: LV/2012
  • Issue No: 639
  • Page Range: 116-127
  • Page Count: 12
  • Language: Polish