Not by the Clock Only: Fictional Time in Salman Rushdie's Fiction Cover Image

Not by the Clock Only: Fictional Time in Salman Rushdie's Fiction
Not by the Clock Only: Fictional Time in Salman Rushdie's Fiction

Author(s): Barbara Klonowska
Subject(s): Literary Texts
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: fictional time; magic realism; myth; fairy tale; realism

Summary/Abstract: Artykuł analizuje strukturę czasową świata przedstawionego w powieściach Salmana Rushdiego z uwzględnieniem konwencji ją kształtujących; są to przede wszystkim takie formy jak mit, baśń i konwencja powieści realistycznej. W prozie tej zatem następuje zmieszanie konwencji, zdawałoby się, przeciwstawnych. Taka strategia jest jednym z wyróżników gatunkowych prozy określanej mianem „realizmu magicznego”, którego powieści Rushdiego są dobrym przykładem. Struktura czasowa powieści Rushdiego i, szerzej, magicznego realizmu, wykazuje interesujące zbieżności zarówno z intuicyjnym doświadczeniem czasu, jak i jego koncepcjami przedstawianymi przez współczesną fizykę; stąd jej, paradoksalnie, realistyczny raczej niż „magiczny” charakter.

  • Issue Year: 54/2006
  • Issue No: 05
  • Page Range: 173-185
  • Page Count: 13
  • Language: English