Review: "Chowanna. (Selected thoughts). A commentary". Selected and edited by Wiesław Andrukowicz. Kraków 2010 Cover Image

Recenzja: "Chowanna. (Myśli wybrane). Komentarz". Wybór i opracowanie Wiesław Andrukowicz. Kraków 2010
Review: "Chowanna. (Selected thoughts). A commentary". Selected and edited by Wiesław Andrukowicz. Kraków 2010

Author(s): Bogusław Śliwerski
Subject(s): Psychology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 38 (1)
  • Page Range: 283-286
  • Page Count: 4
  • Language: Polish