Literature in the Framework of Cultural Anthropology Cover Image

Literatura în rama antropologiei culturale
Literature in the Framework of Cultural Anthropology

Author(s): Crina Bud
Subject(s): Literary Texts
Published by: Fondul Europa

Summary/Abstract: Carmen Dărăbuş, Virginia Popović, Literatura de limba română din Serbia şi antropologia culturală, Ed. Risporint, Cluj-Napoca/ Ed. Fondul Europa, Novi Sad, 2012, 246 de pagini. Volumul de faţă este un un parcurs analitic – în registre şi viteze de lectură variate – prin literatura română din Serbia. Identitatea şi valorile ei sunt căutate şi afirmate prin secvenţe de istorie şi istorie literară, prin recompuneri de trasee scriitoriceşti – didactice şi eseistice.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 09
  • Page Range: 150
  • Page Count: 2
  • Language: Romanian