Europe - Journal for Literature, Art, Culture and Transition Cover Image

Europa, revistă de literatură, artă, cultură şi tranziţie
Europe - Journal for Literature, Art, Culture and Transition

Publishing House: Fondul Europa
Subject(s): Social Sciences, Literary Texts, Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1820-9181
Status: Ceased Publication

 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • Issue No. 01
 • Issue No. 02
 • Issue No. 03
 • Issue No. 04
 • Issue No. 05
 • Issue No. 06
 • Issue No. 07
 • Issue No. 08
 • Issue No. 09
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

FOND EVROPA / FONDUL EUROPA / FUND EUROPE is publishing the magazine Europe and other similar publications. Europe is a magazine about literature, culture, art and transition. EUROPA Revistă de ştiinţă şi artă în tranziţie Magazine about science and art during the transition Fondată în anul 2008 la Novi Sad. Founded in Novi Sad in 2008. Apare bianual / It is released two times a year Fondator şi redactor şef / Founder and Editor-in-Chief Pavel Gătăianţu Consiliul consultativ / Consultative Board dr. Annemarie Sorescu Marinković – Belgrad; dr. Olivier Peyroux, dr. Ciprian Sandu – Paris; dr. Ciprian Vălcan – Timişoara; asist. drd. Gina Nimigean – Iaşi; conf. dr. Marin Postu – Chişinău; conf. dr. Sebastian Vlad Popa – Sibiu; dr. Redžep Škrijelj – Novi Pazar; dr. Mircea Măran, dr. Eugen Cinci – Vârşeţ; dr. Christian Eccher – Roma; dr. Cristina Păiuşan Nuică – Bucureşti; conf. dr. Alpár Losonsz – Novi Sad, conf. dr. Zoran Đerić – Novi Sad; dr. Corina Ţucu – Padova; Miroslav Keveždi, masterand – Novi Sad; mr. Virginia Popović, mr. Mihaela Iorga Lazović, dr. Laura Spăriosu, mr. Rodica Ursulescu Miličić – Novi Sad; dr. Zoran Arsović – Banja Luka; drd. Loredana Baba – Cluj – Napoca Consiliul ştiinţific / Scientific Board prof. dr. Marina Puia Bădescu (Universitatea din Novi Sad) prof. dr. Silviu Angelescu (Universitatea din Bucureşti) conf. dr. Carmen Cerasela Dărăbuş (Universitatea de Nord din Baia Mare) prof. dr. Octavia Nedelcu (Universitatea din Bucureşti) prof. dr. Mihaela Albu (Universitatea din Craiova) prof. dr. Marco Lucchesi (Universitatea Federală de Stat, Rio de Janeiro, Brazilia) dr. Biljana Sikimić (Institutul de Balcanologie din cadrul Academiei Sârbe de Ştiinţe şi Arte – SANU, Belgrad) conf. dr. Ludmila Brănişte (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi) conf. dr. Diana Vrabie (Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi) Traducere în limba engleză şi sârbă/ Translation into English Mihaela Iorga Lazović, Aleksandar Lazović Traducere din limba sârbă/ Translation from Serbian Ioan Radin Peianov, Nicoleta Cipu, Loreta Birgean Art Director Doru Bosiok Pictograme: trei puncte şi o virgulă Secretar tehnic / Technical Supervisor Loreta Birgean Lectura / Language editor Carmen Cerasela Dărăbuş Editor / Publisher Fondul Europa / Fond Evropa / Fund Europa