Bosnia and Herzegovina: The Proximate Colony in the Twilight of Empire Cover Image

Bosnia and Herzegovina: The Proximate Colony in the Twilight of Empire
Bosnia and Herzegovina: The Proximate Colony in the Twilight of Empire

Author(s): Robert J. Donia
Subject(s): History
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Pod austrougarskom upravom 1878–1918, Bosna i Hercegovina je postala prostor austrougarskih geostrateških ambicija na Balkanu. Ali kakav je to oblik kolonije koji svog kolonizatora dotiče dvjema trećinama svojih granica? U ovom radu tvrdim da se Bosna i Hercegovina u doba Habsburške ere najbolje može shvatiti kao bliska kolonija, gdje blizina kolonije i kolonizatora tvori, kako to Georges Balandier u svome eseju iz 1951. godine naziva, “kolonijalnu situaciju”. Slijedeći Fredericka Coopera, američkog istoričara koji se bavio Afrikom, pokazujem da kolonijalizam u BiH nije samo represivna hegemonija jednog društva nad drugim, nego je često uzrokovao i nepredviđene promjene u društvima, kako u koloniji, tako i u kolonizirajućoj sili. Označavanje BiH kao “bliske kolonije” povlači za sobom i rekapitulaciju carstva u povijesnom kretanju poznatom kao Carski obrat i preispituje prevladavajuće naučne modele koji jasno odvajaju “moderne” nacije-države i pretpostavljene arhaične i disfunkcionalne imperijalne strukture.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 42
  • Page Range: 197-201
  • Page Count: 5
  • Language: English