Word and Image, or Referential Interferences Cover Image

Słowo i obraz, czyli interferencje referencji
Word and Image, or Referential Interferences

Author(s): Piotr Michałowski
Subject(s): Literary Texts
Published by: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Semiotics; Literature

Summary/Abstract: A review of: A. Dziadek Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 3
  • Page Range: 132-137
  • Page Count: 6
  • Language: Polish