DUDINSKÁ, Elvíra – NOVOTNÁ, Ľuboslava – DROPPA, Milan: Relationship Management with Customers in Global Economy. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška Cover Image

DUDINSKÁ, Elvíra – NOVOTNÁ, Ľuboslava – DROPPA, Milan: Riadenie vzťahov so zákazníkmi v globálnej ekonomike. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2006
DUDINSKÁ, Elvíra – NOVOTNÁ, Ľuboslava – DROPPA, Milan: Relationship Management with Customers in Global Economy. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška

Author(s): Róbert Štefko
Subject(s): Economy
Published by: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV
  • Issue Year: 55/2007
  • Issue No: 04
  • Page Range: 432-434
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak