The View of The Jewish Partisan Forces Within the Armia Krajowa and The Polish Exile Government Cover Image

Postrzeganie żydowskich oddziałów partyzanckich przez Armię Krajową i Delegaturę Rządu RP na Kraj
The View of The Jewish Partisan Forces Within the Armia Krajowa and The Polish Exile Government

Author(s): Adam Puławski
Subject(s): History
Published by: Instytut Pamięci Narodowej
  • Issue Year: 4/2003
  • Issue No: 2
  • Page Range: 271-300
  • Page Count: 30
  • Language: Polish