A new lexicological compendium after a long time Cover Image
  • Price 3.90 €

Po dlouhé době kompendiální práce o lexikonu
A new lexicological compendium after a long time

Author(s): Zdeňka Hladká
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro jazyk český

Summary/Abstract: The article is a review of František Čermák: Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 357s.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 99-102
  • Page Count: 4
  • Language: Czech