Church Property in the Hotin County until 171S Cover Image
  • Price 4.00 €

Proprietatea bisericească în ţinutul Hotin până la 1715
Church Property in the Hotin County until 171S

Author(s): Ion Gumenîi
Subject(s): History
Published by: Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Summary/Abstract: „După cum afinna şi Alexandru I. Gonţa problema privind domeniile mănăstireşti nu a fost tratat până în prezent de istoriografia noastră. Aşa stând lucrurile, problema ridicată este, astfel, nouă şi prin ea însăşi, dar şi prin materialele noi referitoare la domeniile mănăstireşti1 • Informaţii privind situaţia funciară a anumitor lăcaşuri bisericeşti în diferite timpuri precum şi felurite danÎi făcute de domnie acestora bineînţeles că pot fi găsite în lucrările de sinteză generală a istoriei românilor sau în lucrările cu privire la proprietatea pământului din perioada medievală3 • Lucrări nemijlocite cu referire la această temă după cum am menţionat deja nu există din care cauză o lucrare bazată pe informaţii documentare cu referire cel puţin la un ţinut, cum este în cazul de faţă ţinutul Hotin, ni se pare binevenită. Prin asemenea cercetări pot fi soluţionate probleme cum ar fi: domeniul mănăstiresc din cadrul unui ţinut, cauzele extinderii sale sau a imposibilităţii de creştere, compararea domeniului boieresc cu cel minăstiresc, ponderea daniilor boiereşti sau a celor domneşti către mănăstiri, ş.a. - lucruri ce ar aduce noi date privind proprietatea mănăstirească în general. Biserica a conlucrat tot timpul cu domnia sprijinind-o în politica internă şi”[…]

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: XIX
  • Page Range: 23-29
  • Page Count: 7
  • Language: Romanian