Neo-classical Model of Economich Growth and its Influence on Regional Economic and Social Developments in the Knowledge-based Economy Cover Image

Neoklasický model ekonomického rastu a jeho vplyv na ekonomický a sociálny rozvoj regiónu v poznatkovej ekonomike
Neo-classical Model of Economich Growth and its Influence on Regional Economic and Social Developments in the Knowledge-based Economy

Author(s): Rastislav Kotulic
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Univerzita Mateja Bela
Keywords: neoclassical; economy; development; growth; knowledge

Summary/Abstract: Vo všeobecnosti je potrebné odlíšiť dva základné prístupy k regionálnemu rozvoju. Prvý ideovo vychádza z neoklasického alebo neokonzervatívneho (neoliberálneho) teoretického základu (klasická ekonomická škola a jej nasledovníci), zdôrazňujúc prirodzené vyrovnávajúce tendencie pri rozvoji regiónu z dlhodobého hľadiska. Rozdiely medzi regiónmi sú v rámci tohto smeru chápané ako prirodzené, dané odlišnými podmienkami a regionálnymi osobitosťami rôzneho pôvodu. Zdôrazňujú sa skôr pozitíva, ktoré rozdiely medzi regiónmi prinášajú, najmä prostredníctvom možností špecializácie, decentralizácie a väčšej plurality názorov a prístupov k riešeniu problémov v regiónoch.

  • Issue Year: 11/2008
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 127-136
  • Page Count: 10
  • Language: Slovak