Online Environment - 10,5 on Richter’s scale for Social Change Cover Image

Онлайн среда - „10,5 по скалата на Рихтер за социални промени“
Online Environment - 10,5 on Richter’s scale for Social Change

Author(s): Dessislava Dankova
Subject(s): Communication studies
Published by: Нов български университет
Keywords: communication studies; internet communication;

Summary/Abstract: Появата на интернет базираните дигитални медии доведоха до дълбоки промени в природата и организацията на съвременните комуникации, ефектите са с дългосрочни последици, оказвайки влияние върху медийни институции, журналистика, политически комуникации, реклама, ПР, общности. . Комуникацията вече не е само между компаниите и техните потребители и то в познатата еднопосочна посока, днес комуникацията е между потребителите. И тази информационна епоха се превърна в комуникационна епоха. Днес всички с устройство и връзка с интернет общуват свободно, без да се съобразят с корпоративната политика или с недосегаемите публични авторитети. Комуникацията беше в ръцете на компаниите, ПР и рекламните агенции, днес тя се случва между теб, другите и компаниите. Това за света на бизнеса е изцяло нова среда. Среда, в която съществува икономика на споделянето, на слушането, на чуването, на вниманието и лоялността. Така средата за комуникация поставя поне теоретично участващите страни в равнопоставено положение.Поставя се и акцент върху публичното пространство онлайн. В публичния живот участват максимален брой хора , които създават една нарастваща по своя обхват и участници публична сфера. В нея границите падат и ограниченията, характерни за традиционните медии вече не съществуват. Създават се множество общности, които се събират по интереси и дискутират теми, от които се интересуват и те се превръщат в относително автономни както от икономически интереси, така и от натиска на държавата.

  • Issue Year: 19/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 194-204
  • Page Count: 11
  • Language: Bulgarian