HOW IS THE SERVICE OF INSURANCE OFFERED ACCORDING TO ISLAMIC PRINCIPLES? Cover Image

KAKO SE VRŠI USLUGA OSIGURANJA PREMA ISLAMSKIM NAČELIMA?
HOW IS THE SERVICE OF INSURANCE OFFERED ACCORDING TO ISLAMIC PRINCIPLES?

Author(s): Suad Bećirović
Subject(s): Economy
Published by: Интернационални Универзитет у Новом Пазару
Keywords: osiguranje; reosiguranje; tekaful; garar; islamska ekonomija

Summary/Abstract: Ovaj članak sadrži diskusiju o pitanju: kako je organizirano osiguranje prema islamski načelima. Prvo, će se diskutirati dozvoljenost klasičnih osiguravajućih ugovora prema islamskom prava. Nakon zaključka da su većina klasičnih osiguravajućih ugovora zabranjena, urađena su prijedlozi kako se može osiguranje organizovati u skladu sa islamskim pravom.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 10
  • Page Range: 8-17
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian