Mobile Internet Comunications Cover Image

Мобилна интернет комуникация
Mobile Internet Comunications

Author(s): Roussi Marinov
Subject(s): Communication studies
Published by: Нов български университет
Keywords: mobile apps; internet communication; media; analysis;

Summary/Abstract: В студията се дискутират и изследват тенденциите за развитие на мобилните интернет технологии през следващите няколко години и как мобилната комуникация ще наложи промени и предизвика трансформация на медийните реалности. За целите на анализа са използвани данни и проучване от водещи в света центрове и институти, занимаващи се с анализ на мрежовото пространство и ролята на възникващите иновативни технологии. Мобилните приложения са ориентирани към някои от следните дейности: управление на бизнеса, бърз достъп до медийни ресурси, навигация, дистанционно управление на различни устройства и функции на автомобили, споделяне на идеи свързани с образователни и обучителни ресурси, управление на електронни съобщения и взаимодействие със смарт устройства. Анализът отразява също типичните проблеми и съответните рискове за гражданите при използване на различни мобилни приложения за целите на бизнеса, финансите и управлението.

  • Issue Year: 19/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 41-54
  • Page Count: 14
  • Language: Bulgarian