FLIGHT TO THE FATHERLAND: HISTORY OF AN EXEGETICAL STRATEGY Cover Image

„Pabėgimas į tėvynę“: egzegetinės strategijos istorija
FLIGHT TO THE FATHERLAND: HISTORY OF AN EXEGETICAL STRATEGY

Author(s): Tatjana Aleknienė
Subject(s): Christian Theology and Religion, Philosophy, History of Philosophy, Philosophical Traditions, History of ideas, Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Exegesis; Allegory; Platonism; Theaetetus; Odysseus; Philo of Alexandria; Plotinus

Summary/Abstract: Šis straipsnis apibendrintai perteikia kelių mano prancūzų kalba parašytų tyrimų, skirtų Filono Aleksandriečio egzegetinių veikalų vaidmeniui filosofinės egzegezės istorijoje, rezultatus. Siekiu įrodyti du tradicinėms filosofijos istorikų nuostatoms prieštaraujančius teiginius: 1) žydų Raštų egzegetas Filonas Aleksandrietis (apie 25 m. pr. Kr. – 45 m. po Kr.) laikytinas vienu iš filosofinės nefilosofinių tekstų egzegezės pradininkų; 2) Aleksandrijoje ilgai mokslus ėjęs filosofas Plotinas (apie 205–270 m.) veikiausiai buvo susipažinęs su egzegetiniais Filono Aleksandriečio veikalais.Už galimybę atsidėti nuodugnesniam „Teaiteto“ egzegetinės „formulės“ plėtotės platonizmo tradicijoje tyri¬mui esu dėkinga Lietuvos mokslo tarybai, finansavusiai mano vykdytą mokslo projektą „Filonas Aleksandrietis ir filosofinė graikų kultūra“ (MIP-064/2014). The article provides a survey of the results of several of my studies published in French and dedicated to the role of Philo of Alexandria’s exegetical works in the history of philosophical exegesis. My aim is to prove two statements which contradict traditional views among the historians of philosophy, namely: a) that the exegete of the Jewish Scriptures Philo of Alexandria (ca 25 BC – 45 AD) should be considered as one of those who initiated philosophical interpretation of non-philosophical texts; b) that the philosopher Plotinus (ca 205–270), who has studied in Alexandria for a long period of time, probably knew Philo of Alexandria’s exegetical works. For the possibility to consecrate myself to a thorough analysis of the exegetical development of the formula of Theaetetus in the Platonic tradition, I am grateful to the Research Council of Lithuania which financed my research project „Philo of Alexandria and Greek philosophical culture“ (MIP-064/2014).

  • Issue Year: 85/2016
  • Issue No: 57
  • Page Range: 9-31
  • Page Count: 23
  • Language: Lithuanian