The Adaptation of Logistic Solvency Management of Insurance Companies’ Model for the Evaluation of Insurance Premium Cover Image

Logistinio draudimo įmonių mokumo valdymo modelio taikymas draudimo premijos vertinimui
The Adaptation of Logistic Solvency Management of Insurance Companies’ Model for the Evaluation of Insurance Premium

Author(s): Edita Jurkonytė
Subject(s): Financial Markets
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Insurance; Solvency of insurance companies; Logistic capital management; Determination of insurance premium

Summary/Abstract: Straipsnyje pateikiama draudimo premijos nustatymo, taikant logistinio kapitalo valdymo principus, analizė, siekiant įvertinti logistinio kapitalo valdymo teorijos pritaikymo galimybes draudimo įmonių mokumui valdyti. Article presents the analysis of insurance premium determination using the logistic capital management principles. The aim is to assess the potential to adapt the logistic capital management theory for the insurance companies’ solvency management.

  • Issue Year: 9/2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 77-90
  • Page Count: 13
  • Language: Lithuanian