Anna Marta Dworak, Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835, Lublin: KUL 2015 Cover Image

Anna Marta Dworak, Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835, Lublin: KUL 2015
Anna Marta Dworak, Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835, Lublin: KUL 2015

Author(s): Michał Rozmysł
Subject(s): Polish Literature
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 63/2015
  • Issue No: 01
  • Page Range: 268-272
  • Page Count: 5
  • Language: Polish