Styles of writing. On text organization in Karłowicz’s Chata polska [Polish cottage] Cover Image

Modele w piśmie. O organizacji tekstu Chaty polskiej Jana Aleksandra Karłowicza
Styles of writing. On text organization in Karłowicz’s Chata polska [Polish cottage]

Author(s): Adam Pisarek
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Language and Literature Studies, Cultural history, Sociology, History of ideas, Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: grupakulturalna.pl
Keywords: Jan Aleksander Karłowicz; styles; evolutionism; Polish cottage

Summary/Abstract: Artykuł jest poświęcony problematyce krążenia ewolucjonistycznych idei w ramach antropologicznokulturowego pola dyskursu. Autor skupia się na kilku wybranych cechach tego pola, które umożliwiają „podróże” wybranym pojęciom i niewyartykułowanym założeniom teorii. Głównym celem tekstu jest odpowiedź na pytanie, dlaczego stworzony przez Jana Aleksandra Karłowicza w Chacie polskiej ewolucjonistyczno-lingwistyczno-archeologiczny bricolage był akceptowalną konstrukcją naukową. Aby na nie odpowiedzieć konieczna jest analiza sposobów wykorzystania przez autora kategorii i typów utrwalonych w porządku pisma, a rozumianych jako modele odzwierciedlające rzeczywistość, a dokładniej – kodujące w porządku pisma niektóre jej aspekty.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 4
  • Page Range: 143-162
  • Page Count: 20
  • Language: Polish