Laboratory of Culture Cover Image

Laboratorium Kultury
Laboratory of Culture

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Subject(s): Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2084-4697
Status: Ceased Publication

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Laboratorium Kultury” powstało w 2012 roku przy Zakładzie Teorii i Historii Kultury wchodzącym w skład Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy numer został poświęcony Claude’owi Lévi-Straussowi i Smutkowi tropików (red. A. Pisarek), drugi Bronisławowi Malinowskiemu i Argonautom zachodniego Pacyfiku (red. M. Pacukiewicz, A. Pisarek), trzeci Lewisowi Henry’emu Morganowi i Lidze Irokezów (red. M. Rygielska, J. Dziewit), czwarty natomiast dotyczył postaci Jana Aleksandra Karłowicza i Chaty polskiej (red. A. Gomóła, A. Pisarek).

W profil czasopisma wpisana została więc zasada wykorzystania, jako idiomu określającego tematykę poszczególnych numerów, nazwiska badacza. Autor i jego dzieło są w tym wypadku rozumiani kontekstualnie i wieloaspektowo. Dlatego też równie ważny dla twórców czasopisma był i jest ten poziom refleksji, który dotyczy autora jako „zasady układu dyskursów”. jak i ten pozwalający na zrekonstruowanie biografii naukowej badacza wraz z sieciami naukowymi, w których funkcjonował. Pierwszy wariant plasuje się blisko Foucaultowskiego projektu archeologii wiedzy i stawia w centrum analizę historycznych formacji dyskursywnych, drugi wywieść można z antropologii nauki, która za profil badawczy przyjmuje jednostkową biografię. Także problematyka szeroko rozumianego „tekstu” była niezwykle istotny dla założycieli pisma. To właśnie on, traktowany zwłaszcza jako forma przedstawiania wyników badań nad zjawiskami kulturowymi, staje się często przedmiotem publikowanych analiz.