The Old Guard, the Young Guard Cover Image
  • Price 4.50 €

Stara gwardia, młoda gwardia
The Old Guard, the Young Guard

Author(s): Piotr Wielowieyski, Zygmunt Skórzyński, Author Not Specified, Andrzej Wielowieyski, Jadwiga Puzynina, Jan Skórzyński, Joanna Puzyna-Krupska
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: On passing of values on other generations: JADWIGA PUZYNINA Znak sprzeciwu JOANNA PUZYNA-KRUPSKA Drogowskazy ZYGMUNT SKÓRZYŃSKI Imperatyw JAN SKÓRZYŃSKI Zwyczajna przyzwoitości ANDRZEJ WIELOWIEYSKI Tradycyjnie i skromnie PIOTR WIELOWIEYSKI Portrety rodzinne

  • Issue Year: XLIX/2006
  • Issue No: 576
  • Page Range: 29-50
  • Page Count: 22
  • Language: Polish