REALITY STYLE ON TELEVIZION: REFLECTION OF THE PUBLIC’S TRANSFORMATION Cover Image

REALYBĖS STILISTIKA TELEVIZIJOJE: VISUOMENĖS TRANSFORMACIJŲ ATSPINDYS
REALITY STYLE ON TELEVIZION: REFLECTION OF THE PUBLIC’S TRANSFORMATION

Author(s): Žygintas Pečiulis
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla
Keywords: mass media; audio-visual media; television; development of TV programs; style of reality television

Summary/Abstract: Realybės televizijos stilistika demonstravo kintantį televizijos požiūrį į eilinį pilietį. Profesionalą (ekspertą, politiką, menininką) ekrane ėmė keisti paprastas žmogus, liudijantis savo gyvenimo istoriją, buvo deklaruojamas įvairių visuomenės sluoksnių suartėjimas. Žiūrovas tapo televizijos programos bendraautoriumi, visuomenė buvo įtraukiama į aktualių problemų svarstymą, televizija ėmė imituoti valstybės ar visuomeninių institucijų funkcijas. Hibridiniai realybės žanrai pasiūlė faktais pagrįstas istorijas dalyvaujant tikriems herojams. Ėmė nykti ribos tarp dokumentinių ir vaidybinių žanrų. Praėjusio amžiaus pabaigoje paplito naujosios realybės šou žanro variacijos (uždarų erdvių, totalaus sekimo, išmėginimų, išlikimo), atskleidusios kardinalius visuomenės požiūrio į privatumą pokyčius. Atlikdama psichologės, taikytojos, paskutinės instancijos vaidmenis, televizija mėgina kompensuoti ryšio tarp visuomenės narių stoką, megzti nutrūkusį dialogą tarp individų ir grupių. Realybės stilistika šiame straipsnyje nagrinėjama trimis aspektais: dialoginių žanrų kaitos, neformaliojo instituciškumo ir visuomenės pokyčių atspindžio naujuosiuose realybės šou formatuose.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 48
  • Page Range: 82-99
  • Page Count: 18
  • Language: English