REVIEWS Cover Image

RECENZE
REVIEWS

Author(s): Vít Hušek, František X. Halas, Ctirad Václav Pospíšil, Pavel Ambros
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Univerzita Palackého v Olomouci

Summary/Abstract: HEINRICH KRAFT: SLOVNÍK STAROKŘESŤANSKÉ LITERATURY: ŽIVOT, SPISY A NAUKA ŘECKÝCH, LATINSKÝCH, SYRSKÝCH, ARMÉNSKÝCH A EGYPTSKÝCH CÍRKEVNÍCH OTCŮ (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. 318 s. ISBN 80-7192-516-0) PETR POKORNÝ A KOL.: HERMENEUTIKA JAKO TEORIE POROZUMĚNÍ: OD ZÁKLADNÍCH OTÁZEK JAZYKA K VÝKLADU BIBLE (Praha: Vyšehrad, 2006. 508 s. ISBN 80-7021-779-0) ZDENĚK VOJTÍŠEK: PASTORAČNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI SEKT A SEKTÁŘSTVÍ (Brno: L. Marek, 2005. 233 s., bibliografie s. 209–225. ISBN 80-86263-69-X) KAREL SKALICKÝ – RUDOLF SVOBODA – FRANTIŠEK ŠTECH (EDS.): ČEŠTÍ SVĚDKOVÉ PROMÝŠLENÉ VÍRY: FILOSOFIE A TEOLOGIE V INTERAKCI U SOUČASNÝCH ČESKÝCH MYSLITELŮ (Sborník ze symposia, které pořádala TF JU v Českých Budějovicích 13.–15. 11. 2003. Brno: CDK, 2005. 151 s. ISBN 80-7325-077-2) KONFERENCE O ANALOGII VE FILOZOFII A TEOLOGII (CMTF UP Olomouc, 25. května 2006)

  • Issue Year: VIII/2006
  • Issue No: 3
  • Page Range: 87-97
  • Page Count: 11
  • Language: Czech