RECENZE Cover Image

REVIEWS
RECENZE

Author(s): Eduard Krumpolc, Vít Hušek, Pavel Kopeček, Walerian Bugel, František X. Halas, Pavel Ambros
Subject(s): Review
Published by: Univerzita Palackého v Olomouci

Summary/Abstract: Walter Kasper: Wege der Einheit: Perspektiven für die Ökumene (Freiburg – Basel – Wien: Herder, 2005) Przemysław Kantyka: Autorytet w Kościele: Dialog katolicko-anglikański na forum światowym (Lublin: Wydawnictwo Kul, 2004) Ernst Dassmann: Ambrosius von Mailand: Leben und Werk (Stuttgart: Kohlhammer, 2004) František Kunetka: Eucharistie v křesťanské antice (Olomouc: Univerzita Palackého V Olomouci, 2004) Ctirad Václav Pospíšil: Hermeneutika mystéria: Struktury myšlení v dogmatické teologii (Praha: Krystal; Kostelní Vydří: Karmelitánské Nakladatelství, 2005) Jiří Hanuš: Tradice českého katolicismu ve 20. století (Brno: Cdk, 2005) Josef Petr Ondok: Muklovský Vatikán (Brno: Cdk, 2005) Tomáš Majda: Cirkev – Obraz presvätej Trojice: Priemet trojičnej teológie Vladimíra Losského v jeho ekleziológii vo svetle súčasnej náuky magistéria katolíckej cirkvi (Disertační Práce. Olomouc: Cmtf Up, 2005)

  • Issue Year: VIII/2006
  • Issue No: 2
  • Page Range: 98-120
  • Page Count: 23
  • Language: Czech