EDUCATION AND HEALTH ISSUES IN INDEPENDENT KAZAKHSTAN: PROBLEMS, REFORM PROCESS, AND THE ROLE OF INTERNATIONAL ACTORS Cover Image
  • Price 4.90 €

BAĞIMSIZ KAZAKİSTAN’DA EĞİTİM VE SAĞLIK: SORUNLAR, REFORM SÜRECİ VE ULUSLARARASI AKTÖRLERİN ROLÜ
EDUCATION AND HEALTH ISSUES IN INDEPENDENT KAZAKHSTAN: PROBLEMS, REFORM PROCESS, AND THE ROLE OF INTERNATIONAL ACTORS

Author(s): Işık Kuşçu
Subject(s): Governance, Welfare systems, State/Government and Education
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Eğitim; Sağlık; Kazakistan; Reform; Geçiş Dönemi; Education; Health; Kazakhstan; Reform; Transition Period

Summary/Abstract: Ekonomik ve siyasi geçiş süreci Sovyet ardılı ülkelerin tümü için olduğu gibi Kazakistan açısından da sancılı bir süreç olmuştur. Bu dönemdeki sıkıntıların sosyal alana yansıması devletin sunduğu sosyal hizmetlerin kalitesindeki ciddi düşüşle gözlemlenebilir. Kazakistan hükümeti eğitim ve sağlık sektörlerindeki temel sorunlara bir dizi reformla cevap vermiştir. Bu süreçte uluslararası aktörler de önemli rol oynamıştır. Bu makale Kazakistan`da bağımsızlık sonrası süreçte yaşanan eğitim ve sağlık sorunlarını incelemiştir. Bu sorunlarla başa çıkmak için geliştirilen reformlar ve uluslararası aktörlerin bu süreçteki rolü de yine bu makalede tartışılmıştır. The political and economic transition period had been painful for many post-Soviet states in many different ways. Kazakhstan is one of these countries that deeply felt the negative effects of transition. Such problems were particularly acute in the state’s provision of social services. Kazakhstan’s government responded to the problems in the fields of education and health with a series of reforms, and throughout this process international actors played an important role. This article analyzes issues seen in the fields of education and health in Kazakhstan during the post-independence period with special attention paid to the government’s reform attempts and the role of international actors in this process.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 18
  • Page Range: 23-46
  • Page Count: 24
  • Language: Turkish