THE ORIGINS OF UYGHUR LONG-DISTANCE NATIONALISM: THE FIRST GENERATION UYGHUR
DIASPORA IN TURKEY Cover Image
  • Price 4.90 €

THE ORIGINS OF UYGHUR LONG-DISTANCE NATIONALISM: THE FIRST GENERATION UYGHUR DIASPORA IN TURKEY
THE ORIGINS OF UYGHUR LONG-DISTANCE NATIONALISM: THE FIRST GENERATION UYGHUR DIASPORA IN TURKEY

Author(s): Işık Kuşçu
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Uyghur Diaspora; İsa Yusuf Alptekin; Mehmet Emin Buğra; Homeland; Politics of Diaspora; Discourse - Uygur Diasporası; İsa Yusuf Alptekin; Mehmet Emin Buğra; Anavatan; Diaspora Politikaları; Söylem

Summary/Abstract: ABSTRACT For almost six decades the Uyghur diaspora has been working at creating awareness about the Uyghur issue and enlisting support from the international community. This article focuses on the actions of the first-generation Uyghur diaspora leaders İsa Yusuf Alptekin and Mehmet EminBuğra to maintain group cohesion abroad and to ensure a better future for their homeland. Through a discourse analysis of the writings of Alptekin and Buğra, this article aims to define several major themes contributing to the development of the national cause and a diasporic identity which would establish a firm base for later generations to build on. ÖZET Uygur diasporası neredeyse altmış yıldır farkındalık yaratmak ve uluslararası toplumdan destek bulmak için çalışmaktadır. Bu makale ilk kuşak Uygur diasporası liderleri İsa Yusuf Alptekin ve Mehmet Emin Buğra’nın yurtdışında sosyal uyumu sürdürmek ve anavatanlarında daha iyi bir gelecek sağlamak için yaptıkları çalışmalara odaklanmaktadır. Alptekin ve Buğra’nın yazılarındaki söylemleri incelemek yoluyla makale, sonraki kuşak Uygur diasporası için sağlam bir zemin oluşturabilecek; milli davanın ve diaspora kimliğinin gelişimine katkısı olan belirli sayıdaki temel konuyu tanımlamayı amaçlamaktadır.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 16
  • Page Range: 73-94
  • Page Count: 22
  • Language: English