The Kosovo Issue in the Politics of the Russian Federation Cover Image
  • Price 3.90 €

Kwestia kosowska w polityce Federacji Rosyjskiej
The Kosovo Issue in the Politics of the Russian Federation

Author(s): Robert Śmigielski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Bałkany stanowią dla Rosji obszar "szczególnego zainteresowania". Na tradycyjnie bliskie relacje serbsko-rosyjskie w latach dziewięćdziesiątych nałożyło się poczucie wspólnoty losów obu państw zagrożonych wewnętrznym separatyzmem, wspieranym w powszechnej opinii Serbów i Rosjan przez państwa zachodnie. Polityka rosyjska na obszarze byłej Jugosławii służy przede wszystkim celom rosyjskiej polityki wewnętrznej oraz polityki Rosji wobec USA i NATO. W polityce wewnętrznej pozwala mobilizować narodowo-patriotyczny elektorat, uderzając w silne od czasów radzieckich antyamerykańskie i antynatowskie nastroje. W stosunkach z państwami zachodnimi jest świadectwem świadomie realizowanej polityki niezgody na jednobiegunowy świat zdominowany przez USA, jaki ukształtował się po zakończeniu zimnej wojny. Rosja zdecydowanie odmawia przyznania Kosowu niepodległości, uznając samą ideę za sprzeczną z normami prawa międzynarodowego i niosącą poważne zagrożenia dla stabilności nie tylko na Bałkanach. Domaga się, by decyzja o ostatecznym statusie prowincji zapadła na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której dysponuje prawem weta. Precedens kosowski stara się wykorzystać Rosja zgodnie ze swymi interesami w separatystycznych prowincjach poradzieckich: Naddniestrzu, Abchazji i Osetii Południowej. W praktyce, z punktu widzenia Kremla, znacznie bardziej pożądanym stanem niż uznanie niepodległości, jest jednak utrzymanie status quo, co pozwala wywierać presję na Gruzję i Mołdowę i utrzymywać stan napięcia utrudniający ich plany integracji z zachodnimi strukturami.

  • Issue Year: 39/2007
  • Issue No: 5
  • Page Range: 37-66
  • Page Count: 30
  • Language: Polish