Uncertain Future of the Treaty of Lisbon: Prerequisites for Poland’s Strategy Cover Image

Co dalej z Traktatem z Lizbony? Uwarunkowania strategii dla Polski
Uncertain Future of the Treaty of Lisbon: Prerequisites for Poland’s Strategy

Author(s): Jan Barcz, Paweł Świeboda
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: W sensie politycznym Traktat z Lizbony stanowi zamknięcie reformy instytucjonalnej, rozpoczętej Traktatem z Nicei i związanej integralnie z rozszerzeniem oraz przygotowaniem Unii Europejskiej do funkcjonowania w warunkach globalnej rywalizacji. Zarzucenie planów doprowadzenia do jego wejścia w życie oznaczałoby porażkę wewnętrznej konsolidacji w Unii, a dla świata zewnętrznego byłoby sygnałem o trudnościach w wyzwoleniu się Unii z kręgu własnej niemożności. Dlatego też na państwach członkowskich spoczywa obecnie szczególna odpowiedzialność polityczna.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 2
  • Page Range: 22-30
  • Page Count: 9
  • Language: Polish