Types of nations and stages of their formation Cover Image

A nemzetek típusai és kialakulásuk szakaszai
Types of nations and stages of their formation

Author(s): Ignác Romsics
Subject(s): History, Special Historiographies:, Period(s) of Nation Building
Published by: Korunk Baráti Társaság

Summary/Abstract: A modern európai történelemben a nemzetek két alaptípusát különbözteti meg a szakirodalom, és egyben a mindennapi nyelvhasználat. Az egyikre a közös terület és az ugyanazon jogi-politikai keretekhez, tehát államhoz való tartozás a meghatározóan jellemzõ, a másikra pedig a nyelv és a kultúra azonossága, valamint a közös származás mí- tosza vagy valósága. Friedrich Meinecke, a 19. és a 20. század nagy német történésze 1907-ban Fichte és Herder megfigyeléseit elfogadva az elõzõ típust politikai vagy államnemzetként (Staatsnation), az utóbbit pedig kultúrnemzetként (Kulturnation) definiálta. E két típus földrajzi elterjedését alapul véve Anthony D. Smith, a nemzettel kapcsolatos kutatások egyik legjobb mai brit szakértõje legutóbbi könyveiben a nemzet Nyugat-Európára és az Egyesült Államokra jellemzõ nyugati, és a világ több más részé- re, így Európa keleti felére is jellemzõ keleti vagy etnikai modelljérõl ír.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 06
  • Page Range: 67-68
  • Page Count: 2
  • Language: Hungarian