Review on: L.  V.  Uteva,  Termin rodstava, svojstva i nerodstvennych otnoshenij v komi-permjatskom jazyke. Dissertatsija na soiskanije utshenoj stepeni kandidata filologitsheskich nauk, Izhevsk 2015 Cover Image

L. V. Uteva, Termin rodstava, svojstva i nerodstvennych otnoshenij v komi-permjatskom jazyke. Dissertatsija na soiskanije utshenoj stepeni kandidata filologitsheskich nauk, Izhevsk 2015
Review on: L. V. Uteva, Termin rodstava, svojstva i nerodstvennych otnoshenij v komi-permjatskom jazyke. Dissertatsija na soiskanije utshenoj stepeni kandidata filologitsheskich nauk, Izhevsk 2015

Author(s): Natalia Glukhova
Subject(s): Finno-Ugrian studies
Published by: Teaduste Akadeemia Kirjastus
Keywords: Komi-Permyak language; lexicology

Summary/Abstract: Review on: L. V. Uteva, Termin rodstava, svojstva i nerodstvennych otnoshenij v komi-permjatskom jazyke. Dissertatsija na soiskanije utshenoj stepeni kandidata filologitsheskich nauk, Izhevsk 2015

  • Issue Year: LII/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 73-75
  • Page Count: 3
  • Language: Russian