Books: The mythical "Solidarity", the true "Solidarity" Cover Image
  • Price 4.50 €

Książki: „Solidarność” mityczna, "Solidarność” prawdziwa
Books: The mythical "Solidarity", the true "Solidarity"

Author(s): Andrzej Friszke
Subject(s): Political history
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: Jan Skórzyński, Krótka historia Solidarności 1980–1989, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2014, 190 s.

  • Issue Year: LVIII/2015
  • Issue No: 662
  • Page Range: 222-227
  • Page Count: 6
  • Language: Polish