GOOD OFFICES AND MEDIATION IN INTERNATIONAL DISPUTES SETTLEMENT Cover Image

ДОБРЕ УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ У РЕШАВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ СПОРОВА
GOOD OFFICES AND MEDIATION IN INTERNATIONAL DISPUTES SETTLEMENT

Author(s): Boris Krivokapić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: добре услуге; посредовање; мирно решавање међународних спорова; међународно право

Summary/Abstract: Међу најважније начине мирног решавања међународних спорова спадају добре услуге и посредовање. У савременој пракси често је тешко направити јасну разлику међу њима. У оба случаја ради се интервенцији треће (неутралне) стране на позив или макар уз сагласност страна у спору, са циљем да им се помогне да га саме реше. У том смислу могло би се чак рећи да се ту заправо ради о само различитим облицима односно различитом обиму и интензитету посредовања. То и даје за право да се ова два начина мирног решавања спорова разматрају заједно, тим пре што се ретко јављају у чистом облику. Штавише, чак и ако у почетној фази почне као пружање добрих услуга, ангажовање треће стране касније скоро неизбежно прераста у неки вид посредовања. Ипак, разлика, макар начелно, постоји. Рад се бави добрим услугама и посредовањем, разликама међу њима, неким посебним облицима и разликом у односу на друге начине мирног решавања међународних спорова.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 33-49
  • Page Count: 17