Influence of organizational culture and leadership style of school principal on teachers’ satisfaction Cover Image
  • Price 3.90 €

Influence of organizational culture and leadership style of school principal on teachers’ satisfaction
Influence of organizational culture and leadership style of school principal on teachers’ satisfaction

Author(s): Nebojsa Pavlovic
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: zadowolenie z pracy; kultura organizacyjna; styl przywództwa; nauczyciel

Summary/Abstract: Zadowolenie z pracy staje się uzasadnionym celem organizacji w nowoczesnym społeczeństwie. Ze względu na specyfikę i znaczenie pracy szczególnie ważne jest, aby przewidzieć zawodową satysfakcję nauczycieli. Głównym celem tego tekstu było zbadanie wpływu kultury organizacyjnej szkoły i stylu przywództwa na przykładzie zawodowej satysfakcji nauczycieli. Badania przeprowadzono na próbie 109 nauczycieli z 11 szkół podstawowych i średnich w regionie Kragujevac w Serbii, zgodnie z zasadą wyboru losowego. Dane zebrano na podstawie ankiet. Jedno z badań przeprowadzono za pomocą ankiety dotyczącej kultury organizacyjnej „Survey on Organizational Culture” (Stephan Robbins) oraz z wykorzystaniem ankiety dotyczącej satysfakcji z pracy „Satisfaction Survey” (Paul Spector). W drugim badaniu użyto modelu sieci lidera Blake-Mouton do badania stylu przywództwa. Wyniki wykazały, że istnieje silna korelacja między kulturą organizacyjną a satysfakcją zawodową nauczycieli. Nie było bezpośredniego związku między stylem przywództwa a satysfakcją z pracy.

  • Issue Year: 237/2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 74-91
  • Page Count: 18