WORK AND LEISURE IN THE KRANTAI NEIGHBORHOOD: EVERYDAY LIFE IN ŠANČIAI IN THE 1930S Cover Image

DIRBANTYS IR PRAMOGAUJANTYS KRANTAI: ŠANČIŲ GYVENTOJŲ KASDIENYBĖ XX AMŽIAUS KETVIRTAME DEŠIMTMETYJE
WORK AND LEISURE IN THE KRANTAI NEIGHBORHOOD: EVERYDAY LIFE IN ŠANČIAI IN THE 1930S

Author(s): Ugnė Marija Andrijauskaitė
Subject(s): Literary Texts
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: darbo istorija; darbininkija; Kaunas; Šančiai; kasdienybės istorija; sakytinė istorija; Lietuva 1918–1940 m. labor history; working-class; Kaunas; history of everyday life; oral history; Lithuania 1918-1940.

Summary/Abstract: Siekiant išnaudoti Lietuvoje ne itin populiarios sakytinės istorijos teikiamas galimybes ir turint omenyje tai, jog nėra daug šviesių žmonių, gebančių pasidalyti atsiminimais apie gyvenimą Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio karo, nutarta atlikti mikroistorijos tyrimą apie Kauno Šančių mikrorajoną XX a. ketvirtame dešimtmetyje. Šančiai buvo viena sparčiausiai augančių miesto dalių, nemažai naujakurių kėlėsi į Šančius iš provincijos ieškodami darbų Kaune. Šančiuose veikė kelios stambios gamyklos, dešimtys smulkesnių dirbtuvių ir įstaigų. Todėl ir mikrorajono gyventojų daugumą sudarė darbininkai ar žemesnieji tarnautojai, o Šančiai buvo laikomi darbininkišku rajonu. 2014-ųjų vasarą buvo atlikti trys nestruktūruoti interviu su esamomis ar buvusiomis Šančių gyventojomis. Interviu metu informantės pasidalijo savo vaikystės patirtimis Šančių „Krantų“ kvartale. Surinkta medžiaga leido papasakoti istoriją apie Šančių kasdienybę XX a. ketvirtame dešimtmetyje, pristatyti Šančių gyventojų socialinę, ekonominę ir etninę įvairovę, pažvelgti į jų šeimyninį gyvenimą, darbą, laisvalaikį bei tarpusavio santykius. Oral history is still not very popular in Lithuanian historiography, so following the trends of foreign historical scholarship, the author decided to carry out a microhistorical study of a neighborhood in the Šančiai district of Kaunas in the 1930s. Šančiai was growing fast during the interwar period: there were some factories and workshops opened, and many people moved to Šančiai from rural areas looking for jobs and a beginning of a new chapter in their lives. A lot of the residents were blue-collar or white-collar workers, and Šančiai was considered a working-class district. In order to explore the history of a certain Šančiai neighborhood, oral history was used. In the summer of 2014, three non-structured interviews with former residents of Šančiai were made. During the interviews, the informants shared their memories of growing up in the Krantai neighborhood and their recollections of families and neighbors with their occupational activities and day-to-day experiences in Šančiai. The collected information (including photographs from personal archives) allow us to tell a story about everyday life in Šančiai in the 1930s; to show the social, economic, and ethnic diversity of the residents; to present their family life, leisure activities, work, and business; to evaluate their living conditions and their standard of living; and to reveal their interpersonal relations within the community.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 63
  • Page Range: 47-63
  • Page Count: 16