Dončevová, Silvia: Patronimic policy: implementation opportunities in public sector Cover Image

Dončevová, Silvia: Rodová politika: možnosti implementácie vo verejnej správe
Dončevová, Silvia: Patronimic policy: implementation opportunities in public sector

Author(s): Peter Juza
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Katedra politológie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Summary/Abstract: Pred nedávnom, túlajúc sa po nekonečnej a niekedy nekorektnej internetovej sieti som narazil na informáciu, ktorá mala asi (parafrázujúc) nasledujúci obsah: „….vláda Nepálu začne – na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Nepálu z roku 2007 – vydávať identifikačné preukazy, kde sa budú môcť prihlásiť tí občania, ktorí nechcú byť označení ako „muž“, alebo „žena“, ku kategórii „tretie pohlavie“….“ A v rámci témy na ďalší odkaz: „…Nemecko sa stane prvou európskou krajinou, ktorá umožní uznanie tretieho pohlavia… občania, ktorí sa necítia byť ani mužom, ani ženou, budú môcť v úradných dokumentoch uvádzať „pohlavie neurčité“…“

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 4
  • Page Range: 338-340
  • Page Count: 2
  • Language: Slovak