A model of real estate and psychological factors in decision-making to buy real estate Cover Image

Model nepremičninskih in psiholoških dejavnikov odločanja za nakup nepremičnine
A model of real estate and psychological factors in decision-making to buy real estate

Author(s): Darja Kobal Grum, Bojan Grum
Subject(s): Social Sciences
Published by: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Keywords: odločanje za nakup nepremičnine; psihološki dejavniki; pričakovanja; motivacija; čustva

Summary/Abstract: Avtorja v članku raziskujeta temeljne psihološke značilnosti potencialnih kupcev nepremičnin, ki se povezujejo z njihovo odločitvijo za nakup. S pregledom raziskav se pokaže, da je večina raziskav psiholoških dejavnikov odločanja za nakup nepremičnine naravnana parcialno in razpršeno ter da proučuje posamične dejavnike neodvisno drug od drugega. Tako se zdi, da v raziskovalnem prostoru manjkajo jasno opredeljeni modeli psiholoških dejavnikov odločanja za nakup nepremičnine, ki bi integrirano in relacijsko pojasnjevali vlogo psiholoških značilnosti kupcev nepremičnin in njihova pričakovanja v zvezi z odločitvijo za nakup. Članek v tem kontekstu prepoznava dvoje psiholoških dejavnikov, in sicer motivacijske in čustvene dejavnike, ugotavlja njihovo povezanost s pričakovanji potencialnih kupcev pri odločanju za nakup nepremičnine, na koncu pa poda izhodišča za oblikovanje hipotetičnega modela.

  • Issue Year: 26/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 17–26
  • Page Count: 10