The external expectations of potential real estate buyers in Slovenia and Japan Cover Image

Zunanja pričakovanja potencialnih pridobiteljev nepremičninskih pravic v Sloveniji in na Japonskem
The external expectations of potential real estate buyers in Slovenia and Japan

Author(s): Alenka Temeljotov Salaj, Bojan Grum
Subject(s): Social Sciences
Published by: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Keywords: pričakovanja kupcev; nepremičninske pravice; Slovenija; Japonska

Summary/Abstract: V članku so prikazani delni rezultati raziskave, ki poteka v Sloveniji in na Japonskem in katere temeljni cilj je določitev dejavnikov, ki odločilno vplivajo na potencialne pridobitelje nepremičninskih pravic pri odločanju za nakup nepremičnine. V članku razpravljamo o vlogi zunanjih pričakovanj potencialnih pridobiteljev nepremičninskih pravic glede na njihovo različno kulturno pripadnost. Sledimo hipotezi, da so statistično pomembne razlike v zunanjih pričakovanjih potencialnih pridobiteljev nepremičninskih pravic glede na njihovo različno kulturno pripadnost. Osrednji pripomoček za merjenje pričakovanj udeležencev je vprašalnik, na katerega je odgovorilo 1.270 udeležencev. Rezultate smo statistično analizirali z uporabo enosmerne analize variance glede na različno kulturno pripadnost udeležencev. Z analizo rezultatov statističnih analiz smo potrdili hipotezo. Iz rezultatov je razvidno, da imajo slovenski udeleženci manjša pričakovanja glede zakonskih, davčnih in drugih regulativnih ukrepov države na stanovanjskem področju kot japonski udeleženci. Ob upoštevanju, da je glavni vzvod države na trgu nepremičnin prav zakonodaja, pričakovanja udeležencev naše raziskave kažejo, da bi bilo treba v Sloveniji prav na tem področju vzpostaviti večje zaupanje potrošnikov.

  • Issue Year: 21/2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 37-47
  • Page Count: 11
  • Language: Slovenian