Wyobraźnia jako źródło historyczne Cover Image

Wyobraźnia jako źródło historyczne
Wyobraźnia jako źródło historyczne

Author(s): Jacek Kurek
Subject(s): Cultural history
Published by: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Śląski
  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 08-09
  • Page Range: 73-79
  • Page Count: 7