Reviews:

Recenzje: "Posmak niedosytu". Kultura jedzenia, jedzenie kultury
Reviews: "The Taste of Thirst". The Culture of Eating; the Eating of Culture

Author(s): Rafał Borysławski
Subject(s): Literary Texts
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2002
  • Issue No: 4
  • Page Range: 139-143
  • Page Count: 5