Indeksy hybrydowe w grach oceanicznych, czyli racjonalny tłum w strukturze ideologicznej Cover Image

Indeksy hybrydowe w grach oceanicznych, czyli racjonalny tłum w strukturze ideologicznej
Indeksy hybrydowe w grach oceanicznych, czyli racjonalny tłum w strukturze ideologicznej

Author(s): Mikołaj Jasiński
Subject(s): Economy
Published by: Akademia Leona Koźmińskiego
Keywords: ważona gra większości; wartość Shapleya; hybrydowy indeks siły; struktura cząstkowej jednolitości;gra oceaniczna

Summary/Abstract: Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji teoretycznej, umożliwiającej uwzględnienie zróżnicowania ideologicznego w zgromadzeniu z bardzo dużą liczbą głosujących. Przy analizie realiów politycznych nie do utrzymania jest bowiem przyjmowany dotychczas w modelach gier oceanicznych warunek o identycznej skłonności poszczególnych głosujących do budowania koalicji ze wszystkimi innymi głosującymi. W pracy rozwijam koncepcję „hybrydowych indeksów siły” dla przypadków gier oceanicznych. Analizuję gry oceaniczne ze strukturą cząstkowej jednolitości graczy. Artykuł jest zarazem podsumowaniem moich prac badawczych z ostatnich lat, związanych z analizą procesów decyzyjnych w dużych zgromadzeniach oraz modelowaniem zróżnicowania ideologicznego w zgromadzeniach decyzyjnych. W pracy podejmuję również próbę pokazania dobrego umocowania teoretycznego prezentowanych modeli w klasycznych teoriach socjologii. Ostatnie części artykułu poświęcone są zarysowaniu możliwych interpretacji socjologicznych opisanych modeli oraz przedstawieniu planów dalszych badań przy wykorzystaniu opisanej koncepcji.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 23
  • Page Range: 71-104
  • Page Count: 24