Christian Iconography: Changes in the 19th Century – first half of the 20th Century Cover Image

Krikščioniškoji ikonografija: XIX a. – XX a. I pusės pokyčiai
Christian Iconography: Changes in the 19th Century – first half of the 20th Century

Author(s): Laima Šinkūnaitė
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Sekuliarizacija; krikščioniškosios ikonografijos pokyčiai XIX a. – XX a. I p. Secularization; changes of Christian iconography in the 19th century – first half of the 20th century

Summary/Abstract: Straipsnyje analizuojami XIX a. ir XX a. pirmosios pusės krikščioniškosios ikonografijos pokyčiai. Gilinamasi į priežastis, kurios galėjo paskatinti šiuos įvairialypius pokyčius. Viena vertus, akivaizdu, kad tai pirmiausia lėmė Apšvietos ideologija bei Didžioji Prancūzijos revoliucija, taip pat ne mažiau svarbios buvo politinės, socialinės ir dvasinės permainos. Kita vertus, naujausi technikos ir ypač gamtos mokslų atradimai vertė tam tikrą visuo¬menės dalį netgi suabejoti Dievo buvimu. Aiškinamasi, kaip šie įvairialypiai pokyčiai paveikė (pakeitė) tradicinę, t. y. klasikinę ikonografiją. Taip pat straipsnyje brėžiamos tolesnių tyrimų kryptys. The article analyses the changes of Christian iconography in 19th century – first half of the 20th century, as well as the reasons that might have encouraged these manifold changes. On the other hand, it is obvious that such changes in iconography were primarily determined by Enlightenment ideology and French revolution, but political, social and spiritual changes were none the less important. Furthermore, new discoveries in technology and especially natural sciences made certain members of society even doubt God’s existence. The article analyses how these mani-fold changes affected and transformed traditional, i.e. classical iconography. The article also outlines directions of further researches.

  • Issue Year: 82/2015
  • Issue No: 54
  • Page Range: 69-81
  • Page Count: 12