Valuable labour for the social security system and the social policy of the Bulgarian government Cover Image

Ценен труд за историята на социалното осигуряване и социалната политика на управляващите в България
Valuable labour for the social security system and the social policy of the Bulgarian government

Author(s): Vladimir Migev
Subject(s): Economy
Published by: Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките

Summary/Abstract: REFERENCE to: Никола Константинов. (2014).Социалното осигуряване и политическите партии в България (1880–1925). С.: „Фабер”, 170 с.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 150-151
  • Page Count: 2