An interesting Study on the Electrification in the Economic Policy in Bulgaria until the Year 1944 Cover Image

Интересно изследване относно електрификацията в стопанската политика на България до 1944 г.
An interesting Study on the Electrification in the Economic Policy in Bulgaria until the Year 1944

Author(s): Vladimir Migev
Subject(s): Economy
Published by: Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките

Summary/Abstract: REFERENCE to: Пенчо Пенчев. Електрификацията в стопанската политика на българската държава от Освобождението до 1944 г. С., 2009, 307 с.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 124-125
  • Page Count: 2
  • Language: Bulgarian