Archive of Bosnia and Herzegovina and the research of history of local communities Cover Image

Arhiv Bosne i Hercegovine i istraživanja historije o lokalnim sredinama
Archive of Bosnia and Herzegovina and the research of history of local communities

Author(s): Mina Kujović
Subject(s): History
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Arhiv Bosne i Hercegovine; arhivski fondovi; Zbirka otkupa i poklona

Summary/Abstract: Prilog se odnosi na informacije o količini i sređenosti arhivske građe, pohranjene u Arhivu Bosne i Hercegovine, te na mogućnosti istraživanja i iznalaženja podataka za historiju lokalne sredine. Arhiv Bosne i Hercegovine je tokom 63 godine svog djelovanja prikupio i u svojim depoima pohranio preko 500 arhivskih fondova i zbirki, nastalih djelovanjem različitih stvaralaca, u periodu od 1878. godine do danas. Pohranjeni fondovi su najvećim dijelom nastali djelovanjem najviših i viših organa vlasti i uprave koja se prostirala na cijelom teritoriju zemlje. Istraživanje historije o manjim sredinama (lokalne historije) u arhivskim fondovima pohranjenim u Arhivu BiH se razlikuje i zavisi od stepena sačuvanosti i sređenosti građe kao i administrativnog ustrojstva države. Istraživačima je od velike pomoći i Biblioteka Arhiva u kojoj se nalazi bogata referentna (pomoćna) literatura,periodika kao i historijska literatura. Nažalost, do sada su katalogizirana (obrađena) samo izdanja knjiga i periodike koja je objavljena do 1991. godine.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 32
  • Page Range: 168-177
  • Page Count: 10