Arcive: The Polish Workers Party and the Dispute over Trans-Olza (1945-1947) Cover Image
  • Price 3.90 €

Archiwum: PPR wobec polsko-czechosłowackiego sporu o Zaolzie w latach 1945–1947
Arcive: The Polish Workers Party and the Dispute over Trans-Olza (1945-1947)

Author(s): Jiří Friedl
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  • Issue Year: 34/2006
  • Issue No: 6
  • Page Range: 161-176
  • Page Count: 16
  • Language: Polish