Diplomacy between regions: an instrument for promoting local entities in Europe Cover Image
  • Price 2.00 €

„Dyplomacja” regionów – nowy instrument promowania interesów wspólnot terytorialnych w Europie
Diplomacy between regions: an instrument for promoting local entities in Europe

Author(s): Krzysztof Tomaszewski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Proces integracji europejskiej przyczynił się do wzmocnienia pozycji regionów jako podmiotów politycznych i gospodarczych. Stały się one aktywnymi uczestnikami polityki europejskiej: dysponują swoją instytucją przedstawicielską (Komitet Regionów) oraz stanowią ważny podmiot działań politycznych Unii Europejskiej w ramach polityki strukturalnej. Uwarunkowania związane z procesem integracji doprowadziły do powstania szczególnych form obecności regionów w stosunkach międzynarodowych, które można określić mianem „paradyplomacji”. Termin ten odnosi się do zdecentralizowanej działalności regionów oraz współpracy między nimi. Stanowi on nawiązanie do tradycyjnej koncepcji „dyplomacji” rozumianej jako oficjalna działalność państwa oraz jego uprawnionych organów w dziedzinie polityki zagranicznej. Artykuł dotyczy różnorodnych działań regionów podejmowanych w sferze współpracy transgranicznej. Te paradyplomatyczne inicjatywy w zależności od nasilenia mogą przybierać zróżnicowane formy, począwszy od promocji interesów ekonomicznych, a skończywszy na rewindykacjach separatystycznych. Artykuł zawiera typologię działań paradyplomacji regionów oraz przedstawia liczne przykłady państw europejskich, gdzie występują konkretne zjawiska. Dopełnieniem jego zawartości jest przybliżenie sytuacji polskich regionów w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

  • Issue Year: 34/2006
  • Issue No: 6
  • Page Range: 73-97
  • Page Count: 25
  • Language: Polish