Reviews, news and comments Cover Image

Recenze, zprávy a komentáře
Reviews, news and comments

Author(s): Hana Maříková, Ľubica Kobová, Jaroslava Hasmanová Marhánková, Kateřina Lišková, Markéta Švarcová, Katarína Slezáková, Nina Fárová, Lucia Moravanská, Petr Gibas, Blanka Nyklová, Zuzana Uhde, Hana Tenglerová, Iva Šmídová, Romana Volejníčková
Subject(s): Review, Book-Review
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Sociologický ústav

Summary/Abstract: van der Gaag, Nikki. 2014. Feminism and Men. London: Zed Books. ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O MUŽÍCH A MUŽSTVÍ V NEW YORKU Havelková, Barbara, Bellak‑Hančilová, Blanka (eds.). 2014. Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci. Praha: SLON. VSTŘÍCNOST (NEJEN) FIREM K OTCŮM Hochschild, Arlie R. 2012. The Outsourced Self. Intimate Life in Market Time. New York: Metropolitan Books. Guzík, Hubert, 2014. Čtyři cesty ke koldomu, kolektivní bydlení – utopie české architektury 1900–1989. Praha: Zlatý řez. FÉROVÁ VĚDA A JAK JÍ DOSÁHNOUT? ZPRÁVA Z KONFERENCE SPRÁVA Z KONFERENCIE „EDUCATING YOUNG PEOPLE ABOUT SEX: ADDRESSING ISSUES OF GENDER, SEXUALITY, AND DIVERSITY“ Hašková, Hana (ed.), Vohlídalová, Marta, Maříková, Hana, Dudová, Radka, Uhde, Zuzana, Křížková, Alena, Formánková, Lenka. 2014. Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti. Praha: SLON. JAK ZVÝŠIT POČET ŽEN V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH? ZPRÁVA Z KONFERENCE Rekonstrukce kritického feminismu. Zpráva z konference The Strength of Critique Konec falešných genderových expertů v ČR Šmídová, Iva, Šlesingerová, Eva, Slepičková, Lenka. 2015. Games of Life: Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. Brno: MuniPress – Masaryk University Press.

  • Issue Year: 16/2015
  • Issue No: 01
  • Page Range: 89-110
  • Page Count: 22
  • Language: Czech