“Poradnik Językowy” (The Linguistic Guide) on-line Cover Image
  • Price 4.50 €

„Poradnik Językowy” on-line
“Poradnik Językowy” (The Linguistic Guide) on-line

Author(s): Monika Kresa, Wanda Decyk-Zięba
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA

Summary/Abstract: Gwałtowny rozwój technologiczny, który nastąpił w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, niewątpliwie przyczynił się do rozpowszechnienia idei digitalizacji, której poddawane są różnorodne udokumentowane przejawy ludzkiej działalności. Działania digitalizacyjne obejmują zatem dzieła rękopiśmienne, drukowane, czasopisma, druki ulotne, pocztówki, plakaty, fotografi e, dokumenty etc., a ich celem jest z jednej strony utrwalenie wspomnianych dzieł na nośniku mniej podatnym na zniszczenie niż papier, z drugiej zaś zwiększenie dostępności do nich.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 02
  • Page Range: 98-103
  • Page Count: 6
  • Language: Polish