[rep.] Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW wczoraj i dziś – osiągnięcia i perspektywy rozwoju. Warszawski Dzień Filozofii 2013 Cover Image

[spr.] Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW wczoraj i dziś – osiągnięcia i perspektywy rozwoju. Warszawski Dzień Filozofii 2013
[rep.] Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW wczoraj i dziś – osiągnięcia i perspektywy rozwoju. Warszawski Dzień Filozofii 2013

Author(s): Arkadiusz Liberski
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 50/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 188-199
  • Page Count: 12