A Program of 'Arduous and Perpetual Searching', or more than an 'attempt' Cover Image

Program "żmudnych i ustawicznych poszukiwań", czyli więcej niż "Próba"”
A Program of 'Arduous and Perpetual Searching', or more than an 'attempt'

Author(s): Grażyna Woroniecka
Subject(s): Review
Published by: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 18 (2a)
  • Page Range: 237-242
  • Page Count: 6